Szkoła Podstawowa nr 19

62-800 Kalisz, ul. Budowlanych 2